Дългият път на север, до Норвегия и назад
17.06.2022 г. - 10.07.2022 г.

Дата: 17.06.2022 г.
Дата: 18.06.2022 г.
Дата: 19.06.2022 г.
Дата: 20.06.2022 г.
Дата: 21.06.2022 г.
Дата: 22.06.2022 г.
Дата: 23.06.2022 г.
Дата: 24.06.2022 г.
Дата: 25.06.2022 г.
Дата: 26.06.2022 г.
Дата: 27.06.2022 г.
Дата: 28.06.2022 г.
Дата: 29.06.2022 г.
Дата: 30.06.2022 г.
Дата: 01.07.2022 г.
Дата: 02.07.2022 г.
Дата: 03.07.2022 г.
Дата: 04.07.2022 г.
Дата: 05.07.2022 г.
Дата: 06.07.2022 г.
Дата: 07.07.2022 г.
Дата: 08.07.2022 г.
Дата: 09.07.2022 г.
Дата: 10.07.2022 г.