Фото галерии от Е3 София-Ком-Емине-София
15 дни 1261 км с 26 812 м D+ абсолютно автономно с велосипеди
29.07.2023 г. - 12.08.2023 г.

Дата: 29.07.2023 г.
Дата: 30.07.2023 г.
Дата: 31.07.2023 г.
Дата: 01.08.2023 г.
Дата: 02.08.2023 г.
Дата: 03.08.2023 г.
Дата: 04.08.2023 г.
Дата: 05.08.2023 г.
Дата: 06.08.2023 г.
Дата: 07.08.2023 г.
Дата: 08.08.2023 г.
Дата: 09.08.2023 г.
Дата: 10.08.2023 г.
Дата: 11.08.2023 г.
Дата: 12.08.2023 г.