Джердап (сръбски: Đerdap, Ђердaп; български Железни врата) е пролом на река Дунав, който представлява най-голямата речна клисура в Европа.

Намира се в Южните Карпати на границата между Румъния и Сърбия в близост до българската граница. На това място, на продължение от 109 км., Дунав тече между планините в лъкатушна клисура, много стремително, като на много места речното дъно е осеяно с подводни скали. От страната на Сърбия се намира националният парк „Джердап“.

photo41_small.jpg photo42_small.jpg photo43_small.jpg photo44_small.jpg
photo45_small.jpg photo46_small.jpg photo47_small.jpg photo48_small.jpg
photo49_small.jpg photo50_small.jpg photo51_small.jpg photo52_small.jpg
photo53_small.jpg photo54_small.jpg photo55_small.jpg photo56_small.jpg
photo57_small.jpg photo58_small.jpg photo59_small.jpg photo60_small.jpg
Page: [1] [2][3] [4]

Photo album created with Web Album Generator